VSY
Sijaintisi: Etusivu > Vaikuttamistoiminta > TIEDONKERUU > Vapaan sivistystyön fuusiot ja verkostot > 6. Esimerkkejä oppilaitosten yhteisistä laatu- ja kehittämishankkeista

6. Esimerkkejä oppilaitosten yhteisistä laatu- ja kehittämishankkeista

Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat tehneet yhteisiä laatu- ja kehittämishankkeita viimeisen vuosikymmenen aikana. Jyrki Jokinen arvioi Opetushallituksen toimesta vuonna 2010, mikä on ollut vuosina 2005-2008 toteutettujen laatu- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuus. Jokinen löysi sekä 1. asteen että 2. asteen tuotoksia, mutta myös generatiivisia ja infrastruktuuriin vaikuttaneita tuloksia.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä viime vuosina toteutetuista laatu- ja kehittämishankkeista. Ne antavat kuvan siitä, millaisia hankkeita on toteutettu. Hankkeet on rahoitettu pääosin Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksella. Myös esimerkiksi ESR-rahoitusta on käytetty.

Mikkelin kansalaisopisto, Mäntyharjun kansalaisopisto ja Otavan opisto (asiantuntijaroolissa) ja Pieksämäen seutuopisto ovat rakentaneet Lake-avustuksella ns. avoimen lähdekoodin kansalaisopistoa, joka mahdollistaa ensi vaiheessa opistojen yhteistyön opetuksen ja verkko-opetuksen kehittämisessä, opettajien yhteistyöverkoston luomisessa, opistojen hallinnon sekä laatu- ja itsearviointityön kehittämisessä, erityisryhmien opettamiseen liittyvän pedagogiikan kehittämisessä ja soveltamisessa sekä muiden tietoyhteiskuntavalmiuksien parantamisessa. Erillisenä osa-alueena on lukioiden kanssa tehtävä oppilaitosyhteistyön kehittäminen. Kehittämistyön tuloksena on tarkoitus jakaa avoimesti opistojen kesken kehittämisajatuksia, oppimateriaaleja sekä laatu- ja arviointityöhön liittyviä menetelmiä ja käytäntöjä. Pitemmän aikavälin tavoitteena on avata ympäristö kaikkien kansalaisopistojen käytettäväksi avoimen lähdekoodin periaatteella.

Suonenjoen seudulla toteutettiin Pöhinää pönttöön - aktiivisen kansalaisen työkalupakki -hanke. Siinä olivat mukana Sisä-Savon kansalaisopiston lisäksi OK-opintokeskuksen Itä-Suomen toimisto ja Snellman-kesäyliopisto. Hankkeen avulla mm. selvitettiin yhdistystoimijoiden koulutustarpeita ja kerättiin kehittämisideoita, järjestettiin vaalipaneelit, toteutettiin Osallisuuden ässät -seminaari ja laaditaan kansalaisuuden edistämisstrategia.

Länsi-Uusimaan ESR-hanke "Opin Ovi" keskittyi viiden vuoden ajan alueen aikuisoppilaitosten opinto-ohjaukseen, opintojen markkinointiin sekä verkostoitumiseen. Mukana olivat Hiiden Opisto ja eri aikuiskoulutusorganisaatiot. Hankkeen puitteissa järjestettiin yhteisiä tapahtumia aikuisopiskelijaviikolla. Hanke jatkuu verkostoyhteistyönä ilman rahoitusta. Tapaamisia on 3-4 vuodessa.

Opintokeskukset toteuttivat yhteistyössä kansalaisvaikuttamisen edistämishankkeen ESR-rahoituksella. Hankkeen avulla nostettiin esille kansalaisjärjestöjä osallistumisen ja vaikuttamisen areenoina ja väylinä. Hanke tuotti opintomateriaalia, webinaarisarjan sekä osallistu.fi-vaikuttamissivuston.

Solvallan urheiluopisto ja Urheiluopisto Kisakeskus käynnistivät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän kanssa liikunnan ja terveyden edistämisen hankkeen vuonna 2015.

Kesäyliopistot toteuttivat yhteisen tiedottamisen kehittämishankkeen. Hankkeessa sovittiin viestinnän strategiasta, tiedottamiskanavista sekä sorvattiin kesäyliopistojen yhteistä ydinviestiä.

Kansanopiston ja kansalaisopiston rakenteellisesta uudistushankkeesta käy esimerkkinä Kuusamo-opisto, joka aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Perinteikkäällä kansanopiston kampuksella toimivan opiston yhteydessä toimii myös Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikka. Kaikki kolme oppilaitosta käyttävät yhteisiä henkilöstö-, tila- ja opetusvälineresursseja. Paikallisesti ne toimivat myös yhteisen johdon ohjauksessa. Jokaisella oppilaitoksella on oma koulutuksellinen profiilinsa, joka määrittyy erilaisista valtionosuusjärjestelmistä ja kunkin oppilaitoksen omasta perinteestä, mutta yhdistymisellä koottiin pienten oppilaitosten resurssit yhteen, jolloin saatiin osaamispääoman kasvua, kustannustehokkuutta, toiminnallista työnjakoa ja yhteistä hanketoimintaa. Opistoa ylläpitävän kannatusyhdistyksen hallinnossa ovat mukana henkilöjäsenten lisäksi kaupungin ja kesäyliopiston edustajat.

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristillisten arvojen pohjalta toimivat Jämsän Kristillinen Kansanopisto, Ranuan kristillinen kansanopisto ja Reisjärven kristillinen opisto solmivat vuonna 2011 konsortiosopimuksen. Sen tavoitteena on yhteisen vision pohjalta kehittää ja vahvistaa opistojen yhteistyötä niin, että opistot kykenevät vastaamaan muuttuviin haasteisiin. Opistoilla on viisi yhteistä strategista tavoitetta vuosille 2016-2020. Niiden etenemistä tukee kolme yhteistä kehittämisryhmää (pedagogiikka, henkilöstö sekä talous ja viestintä). Opistojen yhteistyötä koordinoi kolmesti vuodessa kokoontuva toimikunta. Pisimmälle yhteistyö on edennyt taloushallinnossa: opistoilla on yhteinen taloushallintopäällikkö ja yhteinen taloushallinto-ohjelma. Myös koulutusten markkinointiyhteistyötä on tehty jo pitempään.

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO