VSY
Sijaintisi: Etusivu > Vaikuttamistoiminta > TIEDONKERUU > Vapaan sivistystyön fuusiot ja verkostot > 3. Oppilaitosmuotorajat ylittävät alueelliset yhteistyöverkostot

3. Oppilaitosmuotorajat ylittävät alueelliset yhteistyöverkostot

Taulukko: oppilaitosmuotorajat ylittävät yhteistyöverkostot

Yhteinen alueellinen vaikuttamistyö on pisimmällä Itä-Suomessa, jossa toimii Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistyöelin. Se on epävirallinen verkosto ilman juridista muotoa, joka on toiminut säännöllisesti vuodesta 2006 lähtien. Tämän yhteistyöelimen toiminnassa ovat mukana vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuodot ja niiden alueelliset yhteenliittymät entisten Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan läänien alueelta. Itä-Suomen aluehallintovirasto on vahvasti mukana verkostossa ja toimii monella tapaa yhteen nivovana liimana. Ryhmässä on myös liikunnan koulutuskeskusten ja Kansanopistoyhdistyksen edustus. Vapaa Sivistystyö ry:n suunnittelija toimii mukana yhteistyöelimen toiminnassa. Verkoston järjestämät suositut vapaan sivistystyön päivät ovat olleet merkittävin yhteistyömuoto.

Toinen merkittävä oppilaitosmuotorajat ylittävä verkosto on Eteläpohjalaisen vapaan sivistystyön konsortio, joka koottiin vuonna 2011. Sopimuksenvaraiseen yhteistyöhön siirryttiin vuonna 2013. Konsortion lähtökohtana on yhteistyössä vastata alueen asukkaiden sivistystarpeisiin maakunnallisesti sekä toteuttaa yhteisiä kehittämishankkeita ja sivistysseminaareja.

Muita laajoja verkostoja ovat Helsingin seudun kunnallisten ja yksityisten vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteistyöverkosto, Turun vapaan sivistystyön työryhmä, Lahden seudun yhteistyöverkosto ja Pirkanmaan oppiva vapaan sivistystyön verkosto. Oma lukunsa on valtakunnallinen setlementtiopistojen yhteistyöverkosto 16 kansalaisopiston ja kahden kansanopiston kesken.

Toisen tyyppistä yhteistyötä edustaa Kruunupyyn ja Kainuun malli. Kruunupyyssä kansalaisopiston ja kansanopistolla on yhteinen johto ja hallinto, ja Kainuussa kansalaisopistolla ja kansanopistolla on pysyvä yhteistyöryhmä.

Omanlaisensa alueellinen yhteistyömuoto on vapaan sivistystyön tutkimuksen alueellinen yhteistyöverkosto Tampereen seudulla.

Alueelliset yhteistyöverkostot ovat kaikki syntyneet omista alueellisista tarpeista, minkä vuoksi niiden rakenteet ja toiminnan sisällöt ovat erilaiset.

Oppilaitosmuotorajat ylittävät alueelliset yhteistyöverkostot kattavat vain osan maata. Tähän asiaan on päätetty paneutua Vapaa Sivistystyö ry:n toimesta vuosina 2016 ja 2017. Kattava alueellinen yhteistyö olisi koko toimialan etu.

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO