VSY

Johdanto

Vapaan sivistystyön oppilaitosrakenne on muuttunut vuosikymmenien kuluessa. Eniten on tapahtunut kansalais- ja työväenopistojen yhdistymisiä. Viime vuosina on menty myös oppilaitosmuotorajojen yli, kun eri oppilaitokset ovat yhdistyneet vapaan sivistystyön kentällä tai ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Tämä kartoitus paneutuu näihin muutoksiin. Kartoitus ei ole aukoton, mutta antaa hyvän kuvan oppilaitosfuusioista vapaassa sivistystyössä viime vuosikymmeninä ja vuosina.

Kartoitus jakaantuu kuuteen osaan. Ensin kuvataan oppilaitosrajojen yli menneet fuusiot, jotka ovat pisimmälle vietyjä rakenneratkaisuja vapaan sivistystyön kentällä.

Sen jälkeen kerrotaan oppilaitosmuotojen sisällä tehdyistä oppilaitosten yhdistymisistä siltä osin kuin fuusiot on saatu selville ilman perusteellista tutkimista. Oppilaitosten nimenmuutoksia ei ole otettu listaukseen mukaan.

Sitten esitetään oppilaitosmuotorajat ylittävät alueelliset yhteistyöverkostot, mitä seuraa kuvaus oppilaitosmuotojen sisäisistä yhteistyöverkostoista.

Lopuksi kerrotaan esimerkinomaisesti Osaava-yhteistyöstä sekä oppilaitosten yhteisistä laatu- ja kehittämishankkeista. Viimeksi mainitut kuvaukset eivät ole täydellisiä, koska esimerkiksi Osaava-hankkeita on toteutettu reilun viiden vuoden ajan erilaisilla kokoonpanoilla. Ei ollut perusteltua ruveta kuvaamaan niitä kaikkia. Sama koskee Opetushallituksen rahoittamia laatu- ja kehittämishankkeita.

Epätäydellisyydestään huolimatta yhteistyöverkostokuvaukset kertovat sen, että vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat kyenneet hyvään yhteistyöhön opettajien täydennyskouluttamisessa sekä toiminnan kehittämisessä ja laaduntamisessa.

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO