VSY

Avoin tutkimustyöpaja 2015 Joensuussa

Vapaan sivistystyön tutkimusta tekevien avoin tutkimustyöpaja järjestetään Joensuussa 27. - 28.8. osana valtakunnallisia vapaan sivistystyön päiviä

Tutkimustyöpajan ohjelma muotoutuu osallistujien vapaata sivistystyötä koskevien tutkimusesitelmien ja niistä käytävän keskustelun pohjalta. Erityisesti toivotaan esityksiä, jotka linkittyvät jompaankumpaan alla kuvatuista teemoista, mutta myös muita aiheita kattavat vapaan sivistystyön tematiikkaa sivuavat esitykset ovat tervetulleita.

TEEMA: Vapaan sivistystyön arvoperusta ja rooli
(Ari Sivenius)

Millaisiin arvostuksiin vapaan sivistystyön linjaukset ja käytänteet pohjautuvat? Mikä on vapaan sivistystyön tarkoitus ja tehtävä tulevaisuudessa? Mm. mainitunkaltaisiin kysymyksenasetteluihin nojaavia esityksiä toivotaan Vapaan sivistystyön arvoperusta ja rooli -teemaan.

TEEMA: Vapaan sivistystyön käytännöt ja rakenteet
(Jyri Manninen)

Millaisia työtapoja, menetelmiä ja tarjontaa vapaan sivistystyön arki pitää sisällään? Minkälaisia ovat sivistystyön organisaatiot ja rakenteet? Mm. mainitunkaltaisiin kysymyksenasetteluihin nojaavia esityksiä toivotaan Vapaan sivistystyön käytännöt ja rakenteet -teemaan.

Esitysten tiivistelmät

Jenni Pätäri: Katsaus avoimen tutkimustyöpajan eistyksistä

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO