VSY
Sijaintisi: Etusivu > Kehittäminen > IHMISOIKEUSKASVATUS KOULUTUKSESSA

IHMISOIKEUSKASVATUS KOULUTUKSESSA

Ihmisoikeuskasvatuksen juuret ovat kansainvälisissä ihmisoikeussitoumuksissa. Suomi on allekirjoittamiensa ja/tai ratifioimiensa ihmisoikeussopimusten myötä sitoutunut edistämään ihmisoikeustietoisuutta ja -taitoja suomalaisten keskuudessa.

Ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteena on lisätä ihmisten yleistä tietoisuutta ihmisoikeuksista. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia eivät ihmisoikeuskasvatuksen suhteen sido opetussuunnitelmien perusteet. Perustehtävänsä myötä niillä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet välittää tietoa ihmisoikeuksista sekä edistää ihmisoikeuskulttuuria omien toimintamalliensa kautta.

Lisätietoja ihmisoikeuskasvatuksesta.

Eduskunnan Ihmisoikeuskeskus on käynnistänyt ensimmäisen, laajan kartoituksensa ihmisoikeuskasvatuksen toteuttamisesta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda perusta kansallisen ihmisoikeuskasvatusohjelman laatimiseksi Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) suosituksen mukaisesti. Tästä selvityksestä vastaa Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Kristiina Kouros.

Vapaan sivistystyön osuuden selvittäminen
Vapaan sivistystyön selvitys toteutettiin Webropol-verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi tammikuun 2013 loppuun mennessä 90 oppilaitosta ja 3 kansalaisjärjestöä. Kyselyn tulokset esitetään raportin vapaata sivistystyötä koskevassa luvussa.
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO