VSY
Sijaintisi: Etusivu > Tietolaari > KÄSITTEITÄ > Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutuksen tavoitteena on tukea kansalaisten elinikäistä oppimista sekä kehittää yhteiskunnan eheyttä ja tasa-arvoa. Lisäksi sen tavoitteena on turvata työvoiman saatavuutta ja ammattitaidon kehittämistä ja tukea työllisyysasteen nostamista ja eläkkeelle siirtymisestä johtuvan osaamisvajeen täyttymistä.

Aikuiskoulutusta tarjotaan Suomessa yli 1 000 oppilaitoksessa. Niistä vain osa on erikoistunut ainoastaan aikuiskoulutukseen. Suuri osa aikuiskoulutuksesta toteutuu oppilaitosten ulkopuolella, työpaikoilla tai työnantajien muulla tavoin organisoimana. Kaikki koulutus ei liity suoraan työhön ja ammattitaitoon. Tarjolla on runsaasti mm. vapaan sivistystyön mukaisia kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja. Aikuisopiskelu voi olla myös puhtaasti harrastuksellista.

Aikuiskoulutusta järjestetään mm.:

 • yliopistoissa
 • ammattikorkeakouluissa
 • ammatillisissa oppilaitoksissa
 • ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa
 • valtakunnallisissa ja ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa
 • kansalais- ja työväenopistoissa
 • kansanopistoissa
 • kesäyliopistoissa
 • aikuislukioissa
 • opintokeskuksissa
 • liikunnan koulutuskeskuksissa ja
 • musiikkioppilaitoksissa.

(Lähde: Opetushallitus)

Aikuiskoulutuksen lainsäädännöstä Opetushallituksen sivuilla

Rinnakkaiskäsite:

Aikuiskasvatuksella tarkoitetaan teoriaa ja tutkimusta, joka kohdistuu aikuisten oppimisen, opiskelun ja opettamisen moniin muotoihin ja käytäntöihin sekä aikuisen elämän yleisiin kasvua ja kasvattamista koskeviin kysymyksiin. Käsite voi tarkoittaa myös erilaisia aikuisen kasvun, kasvattamisen ja oppimisen sekä elämän käytäntöjä.

Aikuiskasvatuksen ydinkäsitteitä eri aikoina ovat olleet valistus, sivistys, kasvatus ja koulutus täsmennettyinä eri määreillä.

(www.wikipedia.fi)

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO