VSY
Sijaintisi: Etusivu > Tietolaari > KÄSITTEITÄ > Vapaa sivistystyö

Vapaa sivistystyö

Vapaa sivistystyö muodostuu pitkän historiallisen kehityksen tuloksena syntyneestä oppilaitosten verkostosta ja niiden antamasta opetuksesta. Olennaista on, että koulutuksen tavoitteita ja sisältöjä ei aseteta ulkopuolelta, vaan niistä päättävät oppilaitosten ja organisaatioiden taustayhteisöt pääsääntöisesti itse.

Vapaan sivistystyön laki määrittelee vapaan sivistystyön tarkoituksen seuraavasti:

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Laki vapaasta sivistystyöstä määrittelee toiminnan tarkoituksen ja oppilaitosten valtionosuuden.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansanopistot, kansalaisopistot ja opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) ja kesäyliopistot.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten opintotarjonta on monipuolista ja koulutusta toteutetaan monin eri tavoin. Aikuiset voivat kehittää itseään vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ilman tutkinto- ja ammattisidonnaisia päämääriä. Keskeinen tunnuspiirre on myös osallistumisen vapaaehtoisuus.

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

AVAINSANOJA

Nonformal adult education
Liberal adult education

Fritt bildningsarbete

NÄKÖKULMIA

Vapaan sivistystyön visio 2015

Selvitys vapaan sivistystyön opintojen vaikutuksista

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008-2012


Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO