VSY
Sijaintisi: Etusivu > Tietolaari > KÄSITTEITÄ > Elinikäinen oppiminen

Elinikäinen oppiminen

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista "kehdosta hautaan. Käsitteen määrittely on laaja ja kattaa suuren osan inhimillisestä oppimisesta. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi oppimista tapahtuu muussa organisoiduissa oppimistilanteissa sekä arkipäivässä muun toiminnan sivutuotteena.

Euroopan komissio määrittelee elinikäisen oppimisen seuraavasti:

"kaikki elämän aikana aloitettu oppimistoiminta, jonka tavoitteena on parantaa ammattitaitoa, tietoja ja osaamista sekä edistää henkilökohtaisten toiveiden toteutumista, aktiivista kansalaisuutta, sosiaalisia taitoja ja / tai työllistettävyyttä" (KOM (2001) 678)

Suomessa elinikäinen oppiminen on määritelty yhdeksi koulutuspolitiikan näkökulmaksi. Myös vapaan sivistystyön oppilaitokset toimivat elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kyseessä voi olla opintojen täydentäminen, pitkä tai lyhyt kestoinen opiskelu tai "elämänlaaja" opintojen kirjo, joka kattaa kansalaistoiminnan, harrastukset, kulttuurin ja taiteen sekä liikunnan.

Yhteiskunnan kannalta elinikäisen oppimisen edellytysten parantaminen on olennaista, sillä osaaminen on muodostunut yhä keskeisemmäksi tekijäksi niin työelämässä kuin aktiivisessa yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Suomalainen ikärakenteen nopea muutos haastaa yhteiskunnan osaamista. Hallitusohjelman tavoitteena onkin

  • työikäisen aikuisväestön osaamisen jatkuva kehittäminen
  • aikuisopiskelussa aliedustettujen ryhmien koulutusmahdollisuuksien lisääminen
  • yhteiskunnan eheyden, tasa-arvon ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan vahvistaminen
Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO