VSY
Sijaintisi: Etusivu > Tietolaari > KÄSITTEITÄ > Opitun tunnustaminen

Opitun tunnustaminen

Opitun tunnustamisella tarkoitetaan hankitun osaamisen näkyväksi tekemistä, tunnistamista, arviointia ja tunnustamista.

Osaamisen tunnustamisen käsitteistö on muotoutumassa. Puhutaan mm. aikaisemmin opitun (prior learning), kokemuksellisen oppimisen (experiental learning) tai kompetenssien tunnustamisesta. Opitun tunnustaminen ja (aikaisemmin hankitun) osaamisen tunnustaminen tarkoittavat yleensä samaa asiaa.

Epävirallisen ja arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen on nostettu keskeiseksi edellytykseksi elinikäisen oppimisen periaatteen toteuttamisessa EU:ssa. Epävirallista (non-formal) oppimista syntyy järjestetyissä tilanteissa, joissa on muiden tavoitteiden ohessa myös oppimistavoite. Tilanteet voivat sijoittua työhön, harrastuksiin tai vapaaehtoistoimintaan. Osallistujilla on tietoinen oppimistarkoitus. Arkioppiminen (informal learning) on tulosta tilanteista arjen askareissa työssä, kotona ja vapaa-ajalla. Oppijalla ei ole niissä erityistä oppimisen tavoitetta, oppiminen on siis satunnaista.

Cedefopin määritelmän mukaan opitun tunnustamisella (recognition of prior learning) tarkoitetaan eri tavoin hankitun osaamisen muodollista tai virallista tunnustamista, virallisen statuksen antamisen prosessia, jossa osaamiselle myönnetään todistus, vastaavuus, opintopisteitä tms. Opitun sosiaalinen tunnustaminen viittaa siihen, että taloudelliset tai sosiaaliset sidosryhmät tunnustavat osaamisen tai kompetenssien arvon.

Opitun tunnistaminen (identification) viittaa prosessiin, jossa opitun tunnustamista hakeva analysoi omia kokemuksiaan ja tuottaa osaamisen arvioinnissa tarvittavia materiaaleja ja todisteita osaamisestaan. Opetusministeriön työryhmämuistiossa tunnistamisesta käytetään myös käsitettä selventäminen.

Kolmas tärkeä käsite on epävirallisen ja arkioppimisen tunnustaminen (validation of non-formal and informal learning), joka tarkoittaa ihmisen elämänsä eri vaiheissa hankkimien tietojen, tietotaidon, taitojen ja kompetenssien arviointia ja tunnustamista. Suomenkielisessä käytännössä tunnustaminen -sana viittaa siis sekä tunnistamisen ja tunnustamisen prosessiin että virallisen tai sosiaalisen tunnustuksen saamiseen osaamiselle.

Opitun tunnustamisen prosessi käsittää vähintään osaamisen selvittämisen eli tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen. Opetusministeriön esityksen mukaan tunnustamisprosessin vaiheet ovat seuraavat:

  • informaation antaminen koulutukseen hakijoille, yleisölle, opiskelijoille

  • ohjaus ja neuvonta

  • yksilön osaamista kuvaavan aineiston kerääminen ja osaamisen dokumentointi

  • osaamisen arviointi

  • osaamisen tunnustaminen: koulutukseen pääsy tai osaamista kuvaava todistus tai opinto-/tutkintotodistus tai henkilökohtainen opintosuunnitelmaSiirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

AVAINSANAT

Recognition (e)
Validering (r)

» Elinikäinen oppiminen
» EQF
» Hyväksilukeminen
» Informaali oppiminen
» Nonformaali oppiminen

NÄKÖKULMA

TEEMA

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO