VSY

Tietoja kyselystä

Tiedonkeruun kysymykset PDF-muodossa suomeksi ja ruotsiksi.

Tiedonkeruun painopiste on vuoden 2014 vapaana sivistystyönä järjestetyssä koulutuksessa. Kysymyksiä on sekä maahanmuuttajille suunnatusta että muusta, kaikille tarkoitetusta vapaasta sivistystyöstä.

Vuonna 2014 järjestetylle yleissivistävälle, ammatilliselle, työvoimapoliittiselle ja tilauskoulutukselle sekä koulutustakuukoulutukselle on omat osionsa.

Pakolaisille järjestettävästä koulutuksesta kysytään syksyn 2015 tilannetta.

Jos oppilaitos ei ole järjestänyt näitä koulutuksia, vastaa se kieltävästi osion alussa olevaan kysymykseen, jolloin pääsee siirtymään suoraan lomakkeen seuraavaan osioon. Näitä koulutuksia järjestäneet oppilaitokset täyttävät koulutusta koskevat kohdat.

Muutamassa kohdassa pyydetään ARVIOTA maahanmuuttajien määrästä. Arviotietoa - "valistunutta arvausta" - pyydetään silloin, kun oppilaitoksen tilastoista tai muista tiedoista ei voida poimia erikseen maahanmuuttajien määrää.

Numerotietoja koskevien kysymysten kohdalla pääsee eteenpäin merkitsemällä nollan (0) niihin kohtiin, jotka koskevat koulutusta, jota oppilaitoksessa ei järjestetty vuonna 2014.

KÄSITTEITÄ

MAAHANMUUTTAJA = ulkomailla syntynyt, Suomeen muuttanut, muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuva henkilö.

MAAHANMUUTTAJATAUSTAINEN HENKILÖ = Suomeen muuttaneiden
maahanmuuttajavanhempien Suomessa syntynyt lapsi.

HUOM! Tässä kyselyssä MAAHANMUUTTAJAOPISKELIJA tarkoittaa sekä maahanmuuttajaa että maahanmuuttajataustaista henkilöä koulutukseen osallistujana.

MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS = maahanmuuttajille suunniteltu/suunnattu koulutus

OMAEHTOISET KOTOUTUMISSUUNNITELMAN MUKAISET OPINNOT = osallistuminen opintoihin perustuu osallistujan voimassa olevaan kotoutumissuunnitelma.

Lisätietoja, neuvontaa:
Suunnittelija Leena Saloheimo, VST ry, 050 5466038, leena.saloheimo@sivistystyo.fi

Lisätietoja:
Opetusneuvos Heikki Sederlöf, OPH, 029 533 1422, heikki.sederlof@oph.fi

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO