VSY

Vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutus

Vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestävät maahanmuuttajille suunnattua
vapaana sivistystyönä järjestettyä koulutusta,
yleissivistävän koulutuksen perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta,
ammatillista perus- ja lisäkoulutusta,
työvoimapoliittista aikuiskoulutusta,
tilauskoulutusta
• ja erilaista muuta koulutusta, valmistavaa ja valmentavaa koulutusta sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutusta.

Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta järjestetään myös opintoseteliavustuksen ja nuorisotakuun viitekehyksessä.

(Anderzén 2011, Saloheimo 2015, Suoraniemi & Pantsar 2013.)

Maahanmuuttajaopiskelijoiden määristä ei ole koottu kaikki oppilaitosmuodot kattavia tietoja. On kuitenkin selvää, että suurimmat maahanmuuttajamäärät tällä sektorilla opiskelevat vapaana sivistystyönä järjestetyssä koulutuksessa.

Kansalaisopistojen ja kansanopistojen vapaana sivistystyönä järjestetystä maahanmuuttajille suunnatusta koulutuksesta kerätään vuosittain opiskelijoiden ja opetustuntien määrää koskevat tiedot:

TAULUKKO 1. Maahanmuuttajille suunnatun opetuksen opiskelijoiden ja opetustuntien/opiskelijaviikkojen lukumäärät, vapaan sivistystyönä järjestetty koulutus

Vuosi

Kansalaisopistot

Kansanopistot

 

Opiskelijat, lkm

Opetustun-

nit, lkm

Opiskelijat, lkm

Opiske-lijaviikot, lkm

2013

20 841

71 124

3 948

45 855

2014

21 086

72 385

3 388

44 359

(Oppilas-/opiskelijamääräraportit, OPH)

Kansalais- ja kansanopistoissa järjestetty omaehtoinen kotoutumiskoulutus sisältyy taulukon tietoihin.

Yleisille, kaikille avoimille vapaan sivistystyön kursseille osallistuvien maahanmuuttajaopiskelijoiden lukumääriä ei voida poimia opiskelijatilastoista, koska opiskelijoiden etnisestä taustasta ei kerätä tietoa ja äidinkielestäkin vain harvoissa oppilaitoksissa. Yksittäisiä maahanmuuttajaopiskelijoita osallistuu myös kaikkien muiden koulu-tustyyppien opetukseen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Lähteet:

Anderzén, Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2010. Raportit ja selvitykset 2011:14. OPH.

OPH 2015. Oppilas-/opiskelijamääräraportit 2014. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit.


Saloheimo, 2015. Vapaan sivistystyön palvelurakenne. Oppilaitosten koulutustarjonta. Vapaa Sivistystyö ry.

Suoraniemi, Pantsar. 2013. Maahanmuuttajakoulutuksen kokonaiskuva kansanopistoissa. Suomen Kansanopistoyhdistys

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO