VSY

Työpajat

Torstai 28.8.

1. Koruja kierrätysmateriaaleista - Pirjo Manninen

Työpajassa valmistetaan koruja juomatölkkien metallista (ei klipsuista), paperista, nahasta, helmistä ja metallilangoista.

Työpajassa on varattu raaka-aineet ja työvälineet osallistujien käyttöön. Voit halutessasi ottaa omia tarvikkeita mukaan.

2. Punotaan muistot palloksi - Anita Kalliokoski

Punontatuokiossa valmistetaan kaaospunonnalla kierrätysmetallilangoista pallo, johon punottaessa kiinnitetään pieniä esineitä, "muistoja". Varaa siis mukaan kaikenlaista tilpehööriä, metallilankaa ja rikottavaksi joutava pallo.

3. Keveyttä ja kestävyyttä: Tanssinopettajien ja liikuntaryhmien ohjaajien työhyvinvointi - Hanna Pohjola

Tule mukaan osallistavaan työpajaan keskustelemaan ja pohtimaan tanssi-ja liikuntaryhmien ohjaamisen haasteista, innoituksen lähteistä ja työhyvinvoinnin peruspilareista.

Keskustelusta syntyneitä teemoja kytketään käytännön harjoitteiksi. Huom! asu

4. Vapaan sivistystyön työntekijä asiakaspalvelijana - Jari Tuononen

Asiakaspalvelun työpajassa perehdymme asiakkaan kohtaamiseen teatterin keinoin. Asiakaspalvelussa on aina kyse ihmisten välisestä kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta.

5. Tunnevoimaa musiikista - Suvi Saarikallio

Musiikki koskettaa tunteitamme syvästi ja voimakkaasti, se lohduttaa surussa, tarjoaa elämyksiä ja piristää arjessa. Työpajassa perehdytään musiikin vaikutusmekanismeihin ja musiikillisen tunteiden käsittelyn strategioihin, joiden avulla musiikkia voi käyttää omien mielialojen muokkaajana.

6. Verkosta tukea kielten opetukseen - Tuija Salminen

Kielten verkkomateriaaleja on nykyään tarjolla runsain määrin, mutta miten ohjata ja tukea opiskelijaa niin, että hän kokee verkossa opiskelun mielekkääksi ja että hän edistyy omissa kieliopinnoissaan?

7. Vapaan sivistystyön avoin tutkimustyöpaja - Jyri Manninen

Mikä on ajankohtaista nyt vapaan sivistystyön aiheisiin kohdistuvissa väitöstutkimuksissa? Millaisista aiheista niitä tehdään, millaisia menetelmiä käytetään? Nostavatko tutkimukset jotain uutta esiin vapaasta sivistystyöstä? Onko tutkimuksen teko ja tietty aihekin alkanut kiinnostaa, mutta kynnys tuntuu korkealta? Työpaja on avoin vapaata sivistystyötä tutkiville sekä kaikille vapaan sivistystyön tekijöille. Työpajaan voi osallistua kuuntelemalla esityksiä ja osallistumalla keskusteluun. Keskustelua vetää prof. Jyri Manninen (Itä-Suomen yliopisto) ja mukana ovat myös professorit Anja Heikkinen (Tampereen yliopisto) ja Petri Salo (Åbo Akademi). Tule mukaan keskustelemaan, antamaan palautetta ja oppimaan itse!

8. Järjestöt lähidemokratian tukena - Aaro Harju ja Anne Ilvonen

Suomalainen demokratia kaipaa uudistamista. Kansalaisten osallistumista pitää lisätä. Järjestöt ovat oiva kanava kansalaisten vaikuttamiselle ja niillä on mahdollisuuksia lähidemokratian kehittämiseen. Järjestöjen aktiivinen rooli ihmisten kannustamisessa osallistumaan ja vaikuttamaan on erityisen tärkeää juuri nyt kun lähidemokratia, paikallisuus ja vapaaehtoisuus etsivät uusia toteutustapoja.

Työpajassa keskustellaan uusista vaikuttamisen tavoista ja koulutustarpeista. Millaista vaikuttamiskoulutusta kansalaiset tarvitsevat? Millaista koulutusta järjestötoimijat tarvitsevat aktiivisia kansalaisia ohjatakseen? Työpajassa tutustutaan myös opintokeskusten yhteistyössä tuottamaan osallistu.fi -sivustoon.Perjantai 29.8.

1. Ohjaus osana opettajuutta - avain hyvään vuorovaikutukseen - Sirja Möttönen

Ohjaus on olennainen osa opettajuutta, kun pyritään tukemaan oppijan omaa toimijuutta. Ohjaus on luonnollinen osa aikuisopettajan roolia, mutta miten tätä opettajuuden osaa voisi tietoisesti kehittää? Dialogisessa työpajassa saadaan tietoa ohjauksellisen lähestymistavan menetelmistä ja pohditaan yhdessä niiden käyttökelpoisuutta vapaan sivistystyön opettajan työssä. Erityishuomio kiinnitetään ohjauksen mahdollisuuksiin vuorovaikutuksen parantajana.

2. Skiffle- orkesterin perustaminen - Juha Lauttamus

Skiffleorkerissa soittaminen on uuden löytämistä ja hauskaa yhdessäoloa. Pajassa teemme musiikkia skifflesoittimilla. Biisit ovat perusiskelmää, bluesia, rokkia, jazzia, countrya ym. Kukin soittaja pärjää omilla perustaidoillaan. Skiffle soittimina käytämme mm. kitaraa, narubassoa, pyykkilautaa, nokkahuiluja, laulua. Vain mielikuvitus on rajana.

3. Tabletit opetuksen tukena - Tommi Issakainen

Työpajassa tutustumme aineriippumattomiin sovelluksiin, jotka löytävät paikkansa niin äidinkielen kuin kuvaamataidon opettajan iPadista sekä auttavat oppilasta sekä oppimaan että tuomaan omaa osaamistaan esille. Koulutukseen pyritään hakemaan sellaiset sovellukset, jotka löytyvät myös muille tableteille.

4. Jännittääkö? Uskalla heittäytyä! - Iiris Salmela

Työpajassa tehdään erilaisia harjoitteita, jotka lievittävät jännitystä ja valmistavat esiintymistilanteeseen. Esiintyminen on vuorovaikutusta ja mm. improvisaatioteatterin keinoin on turvallista ja ennen kaikkea hauskaa harjoitella erilaisia tilanteita. Uskalla heittäytyä, löydät uusia voimavaroja itsestäsi!

5. Vapaan sivistystyön avoin tutkimustyöpaja - Jyri Manninen

Työpajassa esitellään tekeillä olevaa vapaata sivistystyötä koskevaa tutkimusta. Keskustelu pohjautuu väitöstutkimusta tekevien esityksille ja niihin etukäteen valmistelluille kommenttipuheenvuoroille. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan, antamaan palautetta tutkimuksen tekijöille ja oppimaan itse!

6. Minussa on Talenttia! - asiantuntijan matka maailmalle - Elise Tarvainen

Työpajassa perehdytään työhön kansainvälisenä asiantuntijana ja työstetään osallistujien osaamisprofiilia. Tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja oman englanninkilisen asiantuntijakuvaksen tuottamiseen.

7. Irrotteleva kuvataide -Tarinasta totta, TULE - KOE - TUTUSTU - NAUTI! - Susanna Nissinen

Työskentely aloitetaan tarinan tuottamisella (esim. satusalkku), sen jälkeen kuvitetaan tarina metrimaalauksena, kollaasina, jossa voi käyttää sekatekniikoita iloisessa ryhmässä.

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO