VSY

Mitä kestävän kehityksken ohjelmat ja toimintajärjestelmät ovat?

Kestävän kehityksen ohjelmaan kirjataan oppilaitoksen tavoitteet ja toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Tavoitteet voivat koskea esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisyä ja kierrätystä, energiansäästöä, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä, kulttuuriperinnön vaalimista tai monikulttuurisuutta. Ohjelma voi olla erillinen asiakirja tai osa jotain oppilaitoksen muuta toimintasuunnitelmaa. Ohjelmaa päivitetään vuosittain.

Oppilaitos voi käyttää kestävän kehityksen työssään erilaisia kriteereitä ja standardeja, joiden avulla se voi yhdistää kestävän kehityksen osaksi oppilaitoksen toimintajärjestelmää ja laadunhallintaa. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteereiden mukaan oppilaitoksen tulee kytkeä kestävän kehityksen näkökulma toimintajärjestelmässään seuraaviin asioihin: arvot ja strategia, lakisääteisten vaatimusten hallinta, organisaatio ja resurssit, koulutuksen suunnittelu ja toteutus, toimintakulttuuri ja arjen käytännöt, kumppanuudet ja hankkeet sekä toiminnan arviointi ja kehittäminen. Kriteerit edellyttävät myös, että oppilaitoksella on kestävän kehityksen ohjelma tai muu toimenpidesuunnitelma, jonka avulla se toteuttaa kestävän kehityksen asioiden jatkuvaa parantamista.

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO