VSY

Lisätietoja

Tukea pohjoismaiseen, EU-alueen ja lähialueen yhteistyöhön

VST myöntää hakemuksesta KV-apurahoja pohjoismaisiin, EU-alueella ja lähialueilla pidettäviin kokouksiin ja seminaareihin osallistuville henkilöille, jotka toimivat vapaan sivistystyön tehtävissä alan oppilaitoksissa tai järjestöissä. Tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Avustus on tarkoitettu vapaan sivistystyön henkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön lisäämisen tukemiseen.

Avustusta voidaan käyttää Pohjoismaihin, EU-alueelle ja lähialueille suuntautuvan matkan kustannuksiin (matka-, majoitus- ja osallistumiskuluihin). Tuesta ei myönnetä päivärahoja. Avustusta voidaan myöntää yhden kerran samalle henkilölle kalenterivuoden aikana.

KV-apurahan suuruus on korkeintaan 300 €/ henkilö ja se maksetaan jälkikäteen matkalaskua ja kuitteja vastaan. Kyseessä on jatkuva haku. Apurahahakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen matkan alkua.

Apuraha on henkilökohtainen. Se voidaan kuitenkin myöntää vain enintään kahdelle yhdestä organisaatiosta samaan tilaisuuteen osallistuvalle.

Hakemuksen, josta ilmenevät hakijan henkilötiedot, työpaikka ja matkan tarkoitus (ohjelma pyydetään lähettämään sähköpostin liitteenä, satu.salpakivi@sivistystyo.fi), voi täyttää verkossa

>> Hakulomakkeeseen

tai lähettää osoitteeseen:

Vapaa Sivistystyö ry
Annankatu 12 A 18
00120 Helsinki

Päätös tulee yleensä kahdessa viikossa hakemuksen jättämisestä.

Lisätietoja matka-apurahoista, Satu Sälpäkivi, satu.salpakivi@sivistystyo.fi, p. 050 5466 038 tai toimisto(at)sivistystyo.fi.Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO