VSY
Sijaintisi: Etusivu > Fritt bildningsarbete

Fritt bildningsarbete

Med det fria bildningsarbetet avses det läroanstaltsnät och den läroanstaltsundervisning som uppkommit som ett resultat av en lång historisk utveckling. Gemensamt för funktionerna är att målen och innehållen inte ställs utanför eller ovanför aktörerna, utan de bestäms av sammanslutningarna bakom läroanstalterna och organisationerna. Det fria bildningsarbetet omfattar således både verksamhet som baserar sig på olika värdegrunder och verksamhet som är neutral i detta hänseende.

Ett centralt drag är att deltagandet är frivilligt. Tillståndet att driva en läroanstalt är viktigt i förhållande till statsmakten. I samband med tillståndet utreds om det föreligger ett tillräckligt stort bildningsbehov och om sökanden har yrkeskompetens och ekonomiska förutsättningar att driva läroanstalten. Ett beviljat tillstånd ger stor autonomi och frihet att agera, men förutsätter också att läroanstalten och organisationen själv svarar för att den finner sina uppgifter och utvecklas. Tillståndet är förenat med rätt till statsandel enligt vederbörande lagstiftning. Folkhögskolor, medborgarinstitut och studiecentraler har traditionellt betraktats som läroanstalter inom det fria bildningsarbetet, men enligt den nya lagstiftningen har även idrottsutbildningscentren (idrottsinstituten) och sommaruniversiteten ställts under samma lag.

Studieutbudet är mångsidigt och genomförs i många former. Utbudet omfattar i synnerhet allmänbildande, samhälleliga och intresseinriktade studier.

Folkhögskolor

Folkhögskolorna är riksomfattande internat. Varje folkhögskola kan betona sina värderingar, sin ideella grund och sina pedagogiska mål. Vid folkhögskolorna ordnas studielinjer som omfattar ett år samt sommar- och veckoslutskurser. Vid vissa folkhögskolor är hela verksamheten fritt bildningsarbete, vid vissa är examensutbildningens andel däremot betydande. Folkhögskolorna ordnar också rikligt med öppen universitetsundervisning.

Medborgarinstitut (eller arbetarinstitut)

Medborgarinstituten är i första hand kommunala vuxenläroanstalter. Medborgarinstituten finns i alla kommuner och verksamheten har utlokaliserats till förorterna och byarna. De populäraste ämnena är språk, musik, övriga konstämnen och hantverksämnen.

Medborgarinstituten ordnar också rikligt med öppen universitetsundervisning. Undervisningen ordnas huvudsakligen kvällstid. Det vanligaste arbetssättet innebär att en studiegrupp samlas ett par gånger i veckan. Korta intensivkurser förekommer dock allt oftare.

Studiecentraler som drivs av bildningsorganisationer

Studiecentraler med bildningsorganisationer som huvudmän är alla privata vuxenläroanstalter. Hälften av de bakomliggande organisationerna företräder partier och fackföreningsrörelser, de övriga är obundna medborgarorganisationer. Studiecentralerna organiserar själva sin verksamhet och samarbetar med sina medlemsorganisationer (ca 350 st.).

Studiecirklarna är den äldsta verksamhetsformen. En studiecirkel kan bildas av minst fem vuxna som är intresserade av samma tema. Cirkeln väljer sitt ämne, arbetssätt och en ledare. Studiecentralerna har inga permanenta lokaliteter, utan de har utlokaliserat sin verksamhet i hela landet. Bildningsorganisationerna organiserar många former av kulturell verksamhet.

Sommaruniversitet

Sommaruniversiteten har regionala föreningar och vissa förbund på landskapsnivå som huvudmän. Tonvikten i verksamheten vilar på sommarkurserna, som ordnas på mer än 50 orter. Vid sommaruniversiteten anordnas i synnerhet öppen universitetsundervisning, språkkurser och yrkesinriktad fortbildning. Några av dem organiserar universitetsverksamhet för äldre, där den pensionerade befolkningen erbjuds akademisk utbildning i form av föreläsningar och kurser utan examensmål. Sommaruniversiteten har inte heller några egna lokaler, utan verksamheten har utlokaliserats i andra läroanstalter.

Idrottsutbildningscenter (idrottsinstitut)

Idrottsutbildningscentren är riksomfattande och regionala internat som ger undervisning i gymnastik och idrott samt utbildning på idrottsområdet och ordnar träningsverksamhet. Även barn och unga deltar i verksamheten. Idrottsutbildningscentren är också träningscenter för idrottare. Några institut anordnar också yrkesutbildning på idrottsområdet.

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO