VSY
Sijaintisi: Etusivu > Tietolaari > TEEMOJA > Yhteiskunnallinen opetus

Yhteiskunnallinen opetus

VSY järjesti 24.11.2011 tilaisuuden Yhteiskunnallinen opetus vapaassa sivistystyössä, jossa jäsenjärjestöjen, opetushallinnon ja sidosryhmien edustajat keskustelivat aiheesta.

Uudessa hallitusohjelmassa esitetään, että yhteiskunnallisen opetuksen määrää vapaassa sivistystyössä lisätään. Millaisia tavoitteita hallitusohjelman laatijoilla on ollut mielessään, mitä yhteiskunnallisella opetuksella tarkoitetaan, miten sitä ajatellaan parhaiten toteutettavaksi?

Entä mitä yhteiskunnallinen opetus tarkoittaa vapaan sivistystyön eri toimintamuodoissa, millaisia esimerkkejä ja ideoita oppilaitosmuotojen edustajilla on sen toteuttamisesta ja miten sitä voitaisiin kehittää ja lisätä?

Työseminaarissa vertailtiin tulkintoja, selkeytettiin käsitteitä, pohdittiin tavoitteita, muotoja sekä uusia tapoja toimia.

Alustajina toimivat valtiosihteeri Tapio Kosunen, pääsihteeri Kari Anttila, TSL sekä oppilaitosmuotojen edustajia.

Lisätietoa:

- Ruud Veldhuisin sivusto demokration koulutuksesta (englanniksi)


Julkaisuja:

- Björn Wallén: Kyllä kansalaisuudelle. Aloitteita ja esimerkkejä Pohjolasta. Kansanvalistusseura, Vantaa 2005.

- Anne Ilvonen: Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas

- Seppo Niemelä: Sivistyminen - Sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa

- Jyri Manninen ja Saara Luukannel: Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset. Vapaan sivistystyön opintojen merkitys ja vaikutukset aikuisten elämässä.

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO