VSY

Opintokeskukset


Opintokeskusten tehtävänä on tukea järjestöissä tapahtuvaa oppimista. Ne ovat tähän tarkoitukseen perustettuja vapaan sivistystyön valtakunnallisia aikuisoppilaitoksia.


Opintokeskusten koulutustoimintaa ohjaavia arvoja ovat: omaehtoisuus, keskustelevuus ja yhteisöllisyys.

Sivistysjärjestöjen ylläpitämät opintokeskukset ovat kaikki yksityisiä aikuisoppilaitoksia, jotka toimivat koko valtakunnan alueella. Opintokeskukset organisoivat toimintaa itse ja toimivat yhteistyössä jäsenjärjestöjensä (noin 350) kanssa.

Opintokeskuksen takana on aina yksi sivistysliitto ja sen jäsenenä useampia kansalaisjärjestöjä. Kansalaisjärjestöt ovat jäsentensä vapaaehtoisia yhdistyksiä tai vastaavia ja ne toimivat edistääkseen jotakin aatteellista päämäärää. Nämä päämäärät voivat olla poliittisia, edunvalvontaan liittyviä, hengellisiä, opinnollisia, kansalaisten aktivointiin ja kulttuuritoimintaan ym. liittyviä. Tyypillisiä sivistysliittojen jäseninä olevia kansalaisjärjestöjä ovat mm. poliittiset puolueet, ammattiliitot, vapaaehtoisjärjestöt, kulttuurijärjestöt, harrastus-yhdistykset sekä hengelliset ja aatteelliset yhdistykset.

Opintokeskusten olemusta on vaikea hahmottaa, koska sana oppilaitos kuvaa niiden toimintaa perin huonosti. Opintokeskuksilla on jokaisella oma keskustoimistonsa, mutta nämä keskustoimistot ovat lähinnä yhteydenpitopaikkoja. Opetusta niissä tapahtuu harvoin.

Varsinaiset kurssitilaisuudet toteutetaan siellä, missä osanottajat milloinkin viihtyvät: työpaikoilla, kurssikeskuksissa, kirjastoissa, vuokrattavissa kokoontumistiloissa jne. Pikemmin kuin "koulutaloina" opintokeskuksia kannattaa ajatella maanlaajuisina oppimis- ja innovointiverkostoina, joissa luodaan ja siirretään uutta osaamista ihmisiltä toisille.

Toiminnan vanhin muoto on opintokerho, jonka vähintään viisi samasta teemasta kiinnostunutta aikuista voivat perustaa. Kerho valitsee aiheensa, työskentelytapansa ja -paikkansa sekä vertaisohjaajan. Tällainen pienryhmäopiskelu on lisääntymässä ja kehittänyt uusia muotoja (tutkivat opintokerhot, Internet-kerhot).

Siirry sivun alkuun
Share/Bookmark

 

Siirry sivun alkuun suomeksi på svenska in english VSY/SBO